Kan AI hjälpa till i kontakten med myndigheter?

Myndigheters språk kan vara krångligt. Meningarna långa och orden onödigt formella. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra med informationen. Vad är det viktiga i texten?

Om man lever med en kognitiv funktionsnedsättning så kan det vara ännu svårare att tolka budskapet i en byråkratiskt formulerad text. Det kan lätt leda till att man undviker kontakt med de myndigheter som man på olika sätt kan vara beroende av.

Brev lämnas oöppnade och mail besvaras inte. Eller så behöver man att anhöriga hjälper till att tolka viktiga meddelanden. Även om man egentligen hade velat hålla innehållet privat.

Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt – men trots det kan alltså myndigheters språkstil vara onödigt komplicerat. Och det finns det brist på verktyg som kan anpassa text till mottagarens behov.

I projektet EmpowerMe ska KTH (Kungliga Tekniska högskolan) och företaget Nagoon – med medel från Post – och Telestyrelsen (PTS) - undersöka hur man kan underlätta kommunikationen mellan människa och myndighet med hjälp av AI. Projektet syftar till att alla ska få ha kontroll över sin kommunikation och på så sätt värna sin integritet.

EmpowerMe är ett lättanvänt och användarvänligt verktyg som använder språkmodeller och maskininlärning som analyserar meddelanden från myndigheter och organisationer.

Texten omvandlas till:

  • Sammanfattningar
  • Förklaringar av ord och meningar som kan vara svåra att förstå.
  • Åtgärdslistor

EmpowerMe ska också hjälpa användaren att formulera sitt svar utifrån önskemål.

EmpowerMe kommer inte samla uppgifter om användarna. De många webtjänster idag ägs av privata företag som lever på att sälja information om användarna. När man använder deras verktyg blir informationen man lämnar deras att använda och kan exempelvis säljas till annonsörer. I EmpowerMe samlas ingen information om användarna och kommunikationen i verktyget görs helt privat.

Vilka är vi?


Image

Nagoon är ett företag som forskar och tar fram nya typer av gränssnitt och AI. Nagoon tar fram digitala lösningar och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, till exempel navigationsstöd och teckenspråksstöd med AI.


Image
KTH är ett av Europas främsta tekniska universitet med stor kunskap inom tal- och språkteknologi, utveckling av språkbaserade gränssnitt och användarinteraktion.
 

Image

EmpowerME är ett vinnande förslag från Post och TeleStyrelsens innovationstävling "Kommunikation för alla”, vars mål är att hitta innovativa lösningar som hjälper människor kommunicera digitalt, oavsett funktionsförmåga. Projektet finansieras med stöd av PTS.